A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ TH&THCS số 2 Y Can.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Chi bộ TH&THCS số 2 đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại đơn vị, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua giúp cho quần chúng nhận thức rõ hơn lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Anh Đào để phát triển Đảng cũng như việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị Mai Hương Lý phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đều được tập thể các cấp ủy họp, thống nhất lựa chọn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Thực hiện Quyết định 1667/QĐ-HU ngày 13/12/2021 Quyết định Kết nạp đảng viên. Ngày 31/12/2021 Chi bộ trường TH&THCS số 2 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Anh Đào vào Đảng cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Đội ngũ đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Cấp ủy kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, đảng viên mới kết nạp được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú đúng thời gian quy định.

Một số hình ảnh của buổi Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ TH&THCS số 2 trường TH&THCS số 2 Y Can.

 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào

                

 Đảng viên Nguyễn Thị Anh Đào đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới

Trường TH&THCS số 2 Y Can


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng trước : 455