Trường MN Hoa Hồng là một ngôi trường luôn đi đầu về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Hoa Hồng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, Nhà trường luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV, với tổng số 27 CB, GV, NV có trình độ đạt chuẩn trở lên và trên chuẩn; 100% CBQL, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực giản dị, đoàn kết, có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong mọi mọi lĩnh vực, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên là một việc làm thường xuyên và liên tục. Thường xuyên học tập, nghiên cứu tài liệu, cập nhật được thông tin và những vấn đề mới mẻ vào trong thực tiễn quản lý, dạy học đạt hiệu quả. Chính vì vậy, hằng năm nhà trường đều có những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc,đạt thành tích cao và được các cấp khen thưởng.

Sĩ số lớp học:

- Nhóm trẻ 24-36 tháng A: 25 cháu với 2 giáo viên

- Nhóm trẻ 24-36 tháng B: 25 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 3 tuổi A: 27 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 3 tuổi B: 27 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 3 tuổi C: 26 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 4 tuổi A: 33 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 4 tuổi B: 33 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 4 tuổi C: 28 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A: 33 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 tuổi B: 32 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 tuổi C: 33 cháu với 2 giáo viên