Trường mầm non Hoa Hồng nằm trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái với tổng diện tích là 11.370m2  trong đó:

         + Điểm chính ở tổ dân phố số 3 - TT Cổ Phúc - huyện Trấn Yên với diện tích là 2.779,5m2

         + Điểm lẻ ở tổ dân phố số 10 - TT Cổ Phúc - huyện Trấn Yên với diện tích là 8.590,6m2    

         Trường Mầm non Hoa Hồng có 11 phòng học