• 7a430fedb29744c91d86_0111ac308e
  • z2782262800174_0e3783aec8a796d5b37ece0d42db765e_a5e46bd894
  • z2782298506647_b397c64fd8fe4c9d4a4c7a12e54121b1_66e23f40e9
  • z2783224863775_a0c6b44e7340f38e03a65eede0d7d270_8c394b8836
  • 7a430fedb29744c91d86_2ddabc308e
Cho bé yêu

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH XAY NHẠ BU LY (CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO)

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành luật an toàn giao thông

Trường Mầm Non Hưng Thịnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường năm học 2022 - 2023

HỘI KHUYẾN HỌC TRẤN YÊN TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 Y CAN

Các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên tích cực xây dựng môi trường thực hành Anh ngữ

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Trường mầm non Hưng Thịnh phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Cho bé yêu

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH XAY NHẠ BU LY (CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO)

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành luật an toàn giao thông

Trường Mầm Non Hưng Thịnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường năm học 2022 - 2023

HỘI KHUYẾN HỌC TRẤN YÊN TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 Y CAN

Các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên tích cực xây dựng môi trường thực hành Anh ngữ

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Trường mầm non Hưng Thịnh phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Cho cha mẹ

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH XAY NHẠ BU LY (CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO)

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành luật an toàn giao thông

Trường Mầm Non Hưng Thịnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường năm học 2022 - 2023

HỘI KHUYẾN HỌC TRẤN YÊN TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 Y CAN

Các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên tích cực xây dựng môi trường thực hành Anh ngữ

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Trường mầm non Hưng Thịnh phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Cho bé yêu

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THAM QUAN “LÀNG NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM” TẠI XÃ VIỆT THÀNH, TỔ CHỨC KẾT NỐI “LỚP HỌC KHÔNG BIÊN GIỚI”

Hội thảo trực tuyến triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH VIÊNG CHĂN VÀ TỈNH XAY NHẠ BU LY (CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO)

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chấp hành luật an toàn giao thông

Trường Mầm Non Hưng Thịnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường năm học 2022 - 2023

HỘI KHUYẾN HỌC TRẤN YÊN TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 Y CAN

Các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên tích cực xây dựng môi trường thực hành Anh ngữ

Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Trường mầm non Hưng Thịnh phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Bản đồ
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng trước : 718