• 7a430fedb29744c91d86_0111ac308e
  • z2782262800174_0e3783aec8a796d5b37ece0d42db765e_a5e46bd894
  • z2782298506647_b397c64fd8fe4c9d4a4c7a12e54121b1_66e23f40e9
  • z2783224863775_a0c6b44e7340f38e03a65eede0d7d270_8c394b8836
  • 7a430fedb29744c91d86_2ddabc308e
Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, CHUYÊN ĐỀ “LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI”

Cho bé yêu
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện chuyên đề làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi ...

Ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái: Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên về giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG KHÁNH TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG TH&THCS HÒA CUÔNG TIÊM PHÒNG COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

Trường Tiểu học Hưng Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 4+5

Trường TH&THCS Việt Thành tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid_19

Trường Tiểu học Thị Trấn thực hiện các biện pháp linh hoạt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19: “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”

Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, CHUYÊN ĐỀ “LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI”

Cho bé yêu
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện chuyên đề làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi ...

Ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái: Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên về giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG KHÁNH TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG TH&THCS HÒA CUÔNG TIÊM PHÒNG COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

Trường Tiểu học Hưng Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 4+5

Trường TH&THCS Việt Thành tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid_19

Trường Tiểu học Thị Trấn thực hiện các biện pháp linh hoạt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19: “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”

Cho cha mẹ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, CHUYÊN ĐỀ “LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI”

Cho cha mẹ
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện chuyên đề làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi ...

Ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái: Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên về giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG KHÁNH TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG TH&THCS HÒA CUÔNG TIÊM PHÒNG COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

Trường Tiểu học Hưng Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 4+5

Trường TH&THCS Việt Thành tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid_19

Trường Tiểu học Thị Trấn thực hiện các biện pháp linh hoạt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19: “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”

Cho bé yêu

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, CHUYÊN ĐỀ “LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI”

Cho bé yêu
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện chuyên đề làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi ...

Ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái: Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên về giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG KHÁNH TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG TH&THCS HÒA CUÔNG TIÊM PHÒNG COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG - TRẤN YÊN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẢM BẢO “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19”

Trường Tiểu học Hưng Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 4+5

Trường TH&THCS Việt Thành tổ chức dạy học trực tuyến trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid_19

Trường Tiểu học Thị Trấn thực hiện các biện pháp linh hoạt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Trường TH&THCS Đào Thịnh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19: “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”

Thông báo
Bản đồ
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 24
Tháng trước : 792